VIP patro & Skyboxy

Virtuální prohlídka VIP patra

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Šablaturová
tel. 488 048 350, 731 547 902 nebo e-mail: sablaturova@hcbilitygri.cz

*Obchodní partneři klubu Bílí Tygři Liberec, kteří mají uzavřenou smlouvu o reklamě na částku 12 000 Kč/rok a vyšší, mají nárok na zvýhodněné vstupné.

Naši partneři

Generální partner
Generální partner